– De ønsker en plass de kan være. Det er ikke alltid lett. Jeg har spurt kommunedirektøren om vi kan finne et område til dem der de kan være, enten permanent, eller i en avgrenset periode. Jeg vil de skal slippe å bli hundset rundt, sier Frp-gruppeleder Renate Gimre.

Hun tok saken opp i formannskapsmøtet tirsdag, og mener det kan motvirke utenforskap om kommunen klarer å finne en god løsning.

– Russen er her, og jeg vil at vi skal ivareta dem. Både dem som er på buss, og alle de andre. Kan vi få til noe, kanskje på Soma?, spør hun.

– Bra initiativ

Kommunedirektør Knut Underbakke tar gjerne saken, dersom politikerne ber ham om det.

– Vi har sjekket. Det kan være at vi har områder som kan egne seg. Skal vi legge til rette for dette? Skal vi ta ansvar for de oppgavene dette vil gi. Vi må ha noen kontrolltiltak. Dersom dere vil vi skal kartlegge dette kan vi gjøre det, sa han i sitt svar.

FP-leder Ove Evertsen liker forslaget fra Gimre.

– Jeg synes initiativet er veldig bra. Vi må ta inn over oss at russen har drevet med rulling i ganske utvidet forstand i forhold til friluftsområdene og parkeringsplassene der. Det har gitt mye bråk og støy, samt forsøpling. Det er også derfor viktig å få sett på alternative steder. Jeg håper vi kan enes om dette, sier han.

– Ser ikke at vi har egnede områder

Ordfører Tom Henning Slethei er derimot mer skeptisk.

– Jeg er ikke uenig med Gimre, da dette er et godt initiativ. Men likevel – det er ulemper. Russesamlinger både på Nautøy, ved Sola Strand Hotel og Sola sjø har medført veldig mye klager fra folk. Det kan bli enda tyngre belastning om vi går god for dette. Det er et problem at de blir kastet rundt her og der, men jeg ser ikke at vi har noen egnede områder, sier han.

Også Ap-politiker Hamza Ali påpeker at saken ikke er uproblematisk.

– Når vi først har legitimert at det finnes russebusser legitimerer vi samtidig rulling. Det skjer ofte nær tettbygde strøk, og det er ofte problemet. Jeg vil ikke at dette skal være et kommunalt ansvar å fasilitere dette. Men kjenner vi til områder som vi kan anbefale russen, er det mye bedre enn at de ruller i bebygde strøk, mener han.

– Skal vi bruke ressurser på dette?

Partikollega Siv-Len Strandskog vil avvente.

– Rulling er flere steder blitt en ukultur, men samtidig er det også blitt legitimert. Vi skal ikke drive med ansvarsfraskrivelse, men det er fylkeskommunen som har ansvaret for videregående skoler og som er skoleeiere. Fylkesutvalget behandler en sak om dette i dag, og jeg mener vi bør avvente hva de sier. Dette vil ikke bare være våre russ, men det vil komme russ fra hele regionen. De skal få lov å feire tiden, men vi må ha andre ting med oss i tankene, sier hun.

Janne Stangeland Rege fra Høyre viser til erfaringer fra tidligere.

– Det ville vært fantastisk om det fantes en lydisolert plass, men det er det ikke. Russen var mye på Ølberg i fjor, ofte grytidlig om morgenen. Etter fjerde og femte natten på rad tar det på tålmodigheten til naboene. Er dette noe vi skal bruke ressurser på? Det kommer ikke bare busser for Sola vgs., men fra hele regionen. De kjører langt til der det skjer, og jeg ser for meg oppgavene kommunen kan få om vi gjør noe slikt, sier hun.

Avventer foreløpig

Renate Gimre sier hun ser problematikken.

– Perspektivene er jo viktige. Men er det vilje, kan vi få til ganske mye. Det er klart det er risiko med dette, men jeg vil likevel at kommunedirektøren ser på om det er mulig å legge til rette for russen for en dag. Om så bare for én dag, kanskje til klokken 23, sier hun.

– Du mener et vorspiel for russen?, bemerker Tom Henning Slethei med et smil.

– Ok, det var kanskje litt gammeldags, sier Gimre leende tilbake.

Det ender med at formannskapet velger å avvente hva som eventuelt kommer ut av fylkesutvalget sin behandling av en intensjonserklæring for russefeiringen som ble behandlet mens solapolitikerne var samlet i stedet for å stemme over Gimre sitt forslag. Ove Evertsen synes det er dumt.

– Her har vi muligheten til å få sjekket litt opp i om vi kan ha noen alternative steder for russen. Russen kommer. Jeg beklager at vi ikke vurderer dette, sier han.

Tirsdag ettermiddag hadde fylkesutvalget behandlet en intensjonserklæring for en trygg og inkluderende russefeiring. I den står det blant annet at fylkeskommunene oppfordres til å samarbeide med kommuner og russen om egnede samlingsplasser.