– Det tok en del tid å vurdere hvilke eksempler vi skulle bruke og å snevre inn. Da vi startet kom Ståle med cirka 300 eksempler fra Sola og landet ellers de siste årene, sier Sara Rott Gundersen og veileder og leder av smartbykontoret i Sola, Ståle Undheim.

I høst har hun og Renate Haukom Jacobsen hatt praksis ved smartbykontoret. Med Undheim sin veiledning har de to masterstudentene fullført en digital håndbok i byplanlegging. Denne skal nå deles og forhåpentlig gi inspirasjon til andre.

– Det vil være av stor interesse for mange å studere denne. Her er det mye inspirasjon å hente, og mye av innholdet kommer fra gode eksempler fra Sola, sier Ståle Undheim.

Åtte prinsipper

Renate er fra Kristiansand, mens Sara er fra Tananger. De to studerer byplanlegging ved Universitetet i Stavanger og har et halvt år igjen før de fullfører sine mastergrader. Håndboken som de har laget består av 16 smartbyeksempler. Alle eksemplene er knyttet til åtte prinsipper for smart byplanlegging som er utarbeidet av Design og arkitektur Norge (Doga). Disse åtte prinsippene er:

  • Sett innbyggerne i sentrum
  • Tenk helhetlig
  • Prioriter klima og miljø
  • Vektlegg inkludering og samskaping
  • Sats på neste generasjons næringsliv
  • Del og ta i bruk åpne data
  • Sats på kompetanseutvikling, omstilling og innovasjon
  • Begynn lokalt, men tenk globalt

– Dagens byer og samfunn står overfor ulike problemer som blant annet; mobilitet, rekruttering, høyere teknologisk endringstakt, miljøproblemer og økende andel eldre i befolkningen, påpeker Renate Haukom Jacobsen.

De to studentenes mål med håndboken er å vise gode eksempler på hvordan disse åtte prinsippene kan bidra til å fremme smarte og bærekraftige byer og lokalsamfunn.

– Vi har valgt eksempler fra flere steder i Norge, og flere fra Sola. Dette brukte vi mye tid på, fordi vi hadde så mye å velge mellom. Vi valgte til slutt to eksempler for hver av de åtte prinsippene ut fra relevans, men også etter hvor mye informasjon som var tilgjengelig om dem, sier Sara Rott Gundersen.

Det første prinsippet er «sett innbyggerne i sentrum». Med det menes å kartlegge og lytte til innbyggernes synspunkter på hvordan smartere, tryggere og mer bærekraftige lokalsamfunn kan utvikles. Her har de to studentene sett på Kulling-prosjektet til Sola kommune. Dette er et samskapingsprosjekt der kommunen inviterer årets 65-åringer til en messe hvor de sammen kan skape fremtiden. Invitasjon/brosjyre til messen blir sendt hjem til aktuelle deltakere slik at alle ble inkludert. En slik messe åpner en dialog hvor innbyggerne kan samarbeide med Sola kommune, og sammen forberede nye pensjonister slik at de får en best mulig livsfase.

Et annet eksempel er Sola kommune sin ordning med at innbyggere kan booke møter med ansatte i mange virksomheter i kommunen. Man kan også få en prat med sjefen, kommunedirektøren. Ideen bak «Book kommunedirektøren for en kaffe» er å effektivisere og forbedre medvirkningsprosessen.

Bildeling og brønnvarme

Prinsippet om å prioritere klima og miljø vises gjennom nok et eksempel fra Sola, denne gangen delebil-ordningen. Siden 2020 har innbyggere kunnet leie elbiler av kommunen på kveldstid og i helger. Bildelingen i Sola kommune er en av mange konkrete løsninger for kollektivt ansvar for å bidra i den grønne omstillingen i kommunen. Målet med prosjektet er å bidra til å kutte antall personbiler i kommunen.

Andre eksempler som Renate og Sara bruker til de åtte prinsippene er blant annet smarte gatelys i Trondheim, innovativ avfallsordning i Bergen og Jærhagen i Klepp som varmes opp med energi fra brønner fra det nedlagte på Sele. Etter at søppeldyngen ble nedlagt for 20 år siden ble plassen utstyrt med 125 gassbrønner og forseglet med leire. Disse forsyner nå kjøpesenteret i Klepp og en del boliger med varme.

– Det har vært veldig interessant å gå gjennom disse eksemplene og å bruke dem i en håndbok. Oppholdet her i Sola kommune har vi lært veldig mye av, sier de to masterstudentene som snart er klare for arbeidslivet.

– Vi har begynt å søke på jobber, og både privat næringsliv og offentlig forvaltning er interessant, sier Sara Rott Gundersen

Her kan du lese mer om håndboken.