Rekordår for Stangeland Maskin: - Det skyldes at vi har lagt stein på stein, tenker langsiktighet i all virksomhet og har dyktige medarbeidere

Fra venstre konsernsjef i Stangeland Gruppen, Olav Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy Stangeland, finansdirektør Egil Bue og finanssjef Jan Klingsheim.

Fra venstre konsernsjef i Stangeland Gruppen, Olav Stangeland, daglig leder i Stangeland Maskin, Tommy Stangeland, finansdirektør Egil Bue og finanssjef Jan Klingsheim. Foto:

- I denne usikre tiden er det ekstra viktig at vi har en solid ryggrad, sier daglig leder Tommy Stangeland.

DEL

Stangeland Maskin hadde i 2019 en omsetning på noe i overkant av 1,7 milliarder kroner, og et resultat før skatt på 102 millioner kroner. Konsernet Stangeland Gruppen, som blant annet omfatter entreprenørvirksomhet, kran, miljø og gjenvinning, eiendom og finans, hadde i tilsvarende periode en omsetning på nær 2,5 milliarder kroner og et resultat før skatt på 199 millioner kroner. Inkludert Stangeland-familiens private interesser er det samlede resultatet for året vel 330 millioner kroner før skatt.

- Stein på stein, langsiktighet i all virksomhet og dyktige medarbeidere, sier konsernsjef Olav Stangeland og Tommy Stangeland, sønn og daglig leder i Stangeland Maskin.

Begge understreker viktigheten av soliditet og en sterk ryggrad i krevende tider. Stangeland Gruppen, som til sammen har 960 ansatte og interesser i nærmere 80 selskaper, passerte i fjor 1 milliard kroner i bokført egenkapital.

- Vi har gjort mye rett

Konsernets betalbare skatt for 2019 er nærmere 53 millioner kroner.

- Samlet sett ble dette et rekordår for oss. Vi er godt fornøyde med omsetning og resultat i driftsselskapene, ikke minst tatt i betraktning et litt tungt marked med noe overkapasitet. Fjoråret var også veldig bra innen finans og eiendom. Vi har gjort mye rett - ikke bare siste år, men over tid, slår finansdirektør Egil Bue fast.

- Et meget godt år, sier også konsernsjef Olav Stangeland.

Han trekker fram fokus på langsiktighet i all virksomhet konsernet engasjerer seg i, og mener soliditeten som er bygget opp gjennom mange år blant annet skyldes satsing på bransjer man har kunnskap om og erfaring med.

- For 2020 er målet full sysselsetting og kontroll over kostnadene. Samtidig er vi forberedt på usikkerhet rundt pandemien, samt store prosjekter som fortsatt er på vent. I en slik situasjon er det ekstra viktig å ha en solid ryggrad. Uansett marked ønsker vi å være den foretrukne arbeidsgiver og samarbeidspartneren, sier Tommy Stangeland.

Artikkeltags