Terrorfrykt påvirker reisevalg

Politisk uro, kriminalitet og terror gjør flere reisemål uaktuelle for folk, viser undersøkelse. Men ikke populære storbyer i Europa og USA.