– I dag kan innleide vektere holde igjen passasjerer som ikke har gyldig billet kun dersom de har følge av ansatte i transportselskapet. Nå ønsker vi at innleide vektere skal få den samme retten til å holde igjen som de ansatte. Det er uansett stort sett bare vektere som gjennomfører billettkontroller i dag. Transportselskapene er avhengig av dem. Derfor er dette et viktig forslag til lovendring, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Retten til å holde igjen passasjerer som ikke har gyldig billett ble innført i 2003. En høyesterettsdom fra 2020 tydeliggjorde at innleide billetkontrollører, i de fleste tilfeller vekterer, ikke har noen selvstendig rett til å holde igjen – det har kun transportselskapets egne ansatte.

– Tall fra transportselskapene tyder på at flere velger å gå fra boten sin fordi de vet at vekterne ikke kan stoppe deg. Det er uheldig. Derfor er det naturlig at vi kommer med dette forslaget til lovendring. Vi kommer ikke unna at det å ta kollektivtransport koster penger, og alle må gjøre opp for seg, sier Nygård.

I forslaget er det lagt til grunn at vektere kun skal holde igjen passasjerer dersom politiet er på vei. Slik er også loven for transportselskapets egne ansatte. Forslaget er nå sendt på høring med frist 21. oktober.