Red Alert-aksjonen foregår både internasjonalt og nasjonalt. I Sola lyser nå kulturhuset i rødt, og dette er en aksjon mot å fjerne kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende innen kultur. Lyset ble tent klokken 20 onsdag kveld og slukkes klokken 23.

Den norske Red Alert-kampanjen er inspirert av aksjoner som like hardt rammede bransjekolleger i utlandet har stått bak, som i Storbritannia i august. Der tente man røde lyskastere mot 300 scener og steder i rødt, blant dem det britiske nasjonalteatret. Samtidig demonstrerte også scenearbeidere i gatene.

En rekke kulturbygninger i hele landet er nå badet i rødt lys. Bakgrunnen er at regjeringen avslutter kompensasjonsordningen. Kampanjen skriver i en pressemelding: «Det er kritisk for bransjen at regjeringen ikke avvikler en ordning som faktisk fungerer. Meldingen fra hele kultur – og eventbransjen er klar: Regjeringen må stå løpet ut og videreføre kompensasjonsordningen frem til koronakrisen er over!»