Rapport viser at det er lang saksbehandlingstid hos PPT og ikke godt nok utnyttet kompetanse om barn med atferdsvansker og sosiale/emosjonelle vansker: - Vi kan ikke vente i flere måneder før vi tar tak i dette

Kommunalsjef oppvekst og kultur, Rune Moen, forteller at det er blitt tettere samarbeid mellom PPT og skole/barnehage-lederne etter at en forvaltningsrapport peker på praksis som ikke er god nok.