Rapport om PPT: For lang saksbehandlingstid og ikke nok kompetanse på å håndtere barn og unge med atferdsvansker i skolene. – Dette er en nedslående rapport

Etter at fylkesmannen utførte tilsyn med Grannes ressurssenter har ikke noen nye elever blitt henvist dit. – En kan undre seg over om det er til barnets beste å bygge ned den kompetansen ressurssenteret hadde og flytte alt til nærskolene, sier Siri Jordbrekk og Anne Marie Lund i Sola Høyre.