Dyresykdommen Newcastle disease er påvist i en verpehønsbesetning i Klepp kommune. Newcastle disease er en svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fugler. Risiko for smitte til mennesker er svært lav. Det er trygt å spise egg og fjørfekjøtt.Mattilsynet innfører en rekke tiltak for å hindre videre smittespredning.

Det er innført vernesone og observasjonssone rundt besetningen hvor smitten er påvist. I disse sonene er all transport av fugler, rugeegg, konsumegg, fjørfekjøtt og andre produkter som kan bidra til å spre smitte forbudt. Alle disse tiltakene blir innført for å hindre smitte. Det er mulig å søke lokalt mattilsyn om unntak fra forbudene.

Det blir også innført portforbud i sonene. Det vil si at alle typer tamme fugler må holdes innendørs eller i en innhegning med tett tak og nettingvegger hvis de er ute.

Portforbudet gjelder i en 10-kilometerssone (grønn ring) rundt fjørfegården i Klepp kommune der Newcastlesyken ble påvist. Sonen strekker seg fra Tjelta i Sola kommune i nord, langs hele kysten ned til Nærbø i Hå kommune i sør, og til Lyefjell i Time kommune i øst.