Politisk uenighet om hvem som skal få krisemidler: Flertallet vil prioriterer rehabiliteringsprosjekt, mens Høyre er ikke sikre på at det vil treffe dem som er hardest rammet