Politisk uenighet om hvem som skal få krisemidler: Flertallet vil prioriterer rehabiliteringsprosjekt, mens Høyre er ikke sikre på at det vil treffe dem som er hardest rammet

Høyre vil at bedrifter skal søke på koronamidler for å sikre at de gis til dem som trenger de mest. Flertallet vil bruke penger på kommunale rehabiliteringsoppgaver.