Trodde postbud var tyv

Av

Et postbud som gjorde seg kjent med ruten sin vekket mistanke på Rege.