– Det er viktig for demokratiet at partiene holder løftene sine

Av

– Politikere blir ofte kritiserte for ikke å holde det de lover, for å vingle, snu kappen etter vinden, og for ikke å få gjennomført det som blir bestemt.