– Et Norge i miniatyr

Av

Valgmålingen til Rogaland Høyre peker på et mulig skifte i solapolitikken. Ingen av dagens partiblokken risikerer å ha flertall.