Politikerne vil be om statlig krisepakke for å kompensere for store utgifter i Korona-krisen

Formannskapet ber ordføreren få med seg kommunene på Nord-Jæren i å be regjeringen og Stortinget om få fullkompensert alle utgiftene kommunen har med Covid-19 viruset.