Politikerne tillater at en fritidsbolig ved Regestranden blir helårsbolig

Kommuneadministrasjonen går mot rådet fra fylkesmannen om omdisponering. Et knapt flertall av politikerne er enige.