– Det er energikrise, og bøndene får denne kostnaden på toppen av økte strømpriser i driften sin. Vi anslår at en i inneværende år vil gå med et underskudd på nesten 1,3 millioner kroner, skriver styreleder i Skas-Heigre pumpelag, Ola Oddvar Byberg i et brev til kommunen.

Pumpelaget ber nå om økonomisk støtte fra Sola, Sandnes og Klepp kommuner, samt fra Statsforvalteren for å dekke dette. Søknadssummen til Sola kommune er på 325.000 kroner. Saken ble behandlet i formannskapet tirsdag, og kommunedirektøren mener søknaden bør avslås. Det gjør ikke politikerne.

– Klepp har sagt de vil støtte med 200.000 såfremt Sola og Sandnes gjør det samme. Det ønsker vi også, med samme forbehold. Grunneierne der er i en skvis, og kommunedirektøren sier selv at det vil få store konsekvenser dersom pumpene stopper, innleder gruppeleder i Sola Høyre, Janne Stangeland Rege.

Pålagt pumping

Hun påpeker at siden pumpene kom opp på 70-tallet har det vært mye utbygging i alle tre kommunene som får konsekvenser for kanalen.

– Vil ønsker også en sak om hvordan vi kan finne en løsning på dette i fremtiden. Pumpelaget må gjøre sin del, så får vi prøve å gjøre vår del, sier hun.

Senterparti-politiker Leiv Arild Lie viser også til år med utbygging og å legge jord under asfalt.

– Det gjør det verre for dem, og kommunene burde være en del av dette pumpelaget. Jeg er selv nederste mann mot sjøen. Når dreneringen ikke klarer å ta imot strømmer vannet innover. Vannet kommer ikke akkurat i forsiktige porsjoner, men i fullt monn, sier han.

Ble enighet

Ordfører Tom Henning Slethei kommer med et forslag på vegne av posisjonspartiene.

– Det er vanskelig å gå inn og bare støtte én næring, men det er viktig at det ikke blir ødelagt landbruksjord. Det skulle bare mangle om ikke staten også støtter om kommunene gjør det. Vi foreslår engangsstøtte på 140.000 kroner under forutsetning om at de andre kommunene også støtter dette, sier han.

Janne Stangeland Rege påpeker at en da ender med ulike forslag.

– Klepp har sagt at de vil gi 200.000 kroner under forutsetning om at de andre kommunene gjør det samme. Da er vi like langt om vi bare går for 140.000 kroner, sier hun.

Etter et gruppemøte er politikerne mer samstemt. Samtlige støtter forslaget om å bevilge 200.000 kroner som en engangssum så lenge de andre to kommunene gjør det samme. Men forslaget til Høyre, KrF og SV om å se på løsninger i fremtiden får ikke flertall.