Politikerne justerte opp antall parkeringsplasser til fremtidig boligområde på Sandesletta, men fylkeskommunen varsler innsigelser

350 boliger skal bygges i sørenden av Sandesletta. Kravet er lavest mulig parkeringsdekning, men politikerne mener det kan føre til fremmedparkering i gatene rundt.