Politikere om innsparinger i Transportkorridor Vest: – Vi er veldig bekymret

Statens vegvesen sparer på kronene, og bompengeprosjektet Transportkorridor Vest skal forenkles. Politikerne føler seg satt på sidelinjen.