Politikere mener Ormen Lange må reddes

Administrasjonen i kommunen anbefaler at Ormen Lange-skulpturen fjernes, men politikere mener den er for viktig.