Kjære folkevalgte, det er på deres vakt Tananger sentrum nå skal forvaltes, utvikles og skape den attraktivitet og liv den fortjener. I generasjoner har Tananger vært en destinasjon for fiske, handel og næringsutvikling gjennom sin enestående nærhet som trygg naturhavn. Derav krever en etterlengtet utvikling av Tananger sentrum en forståelse av vår historie, arkitektur, bomiljø, funksjon og estetikk.

Gode bomiljø skaper eierskap, stolthet og snille mennesker. Nå står Tanangers identitet og særpreg for fall, – eller?

Sola kommune skriver i 2018: Områdeplanen for Tananger sentrum legger til rette for at Tananger blir et sterkt og attraktivt sentrum for nåværende og fremtidige innbyggere. Tanangers særegenhet skal bevares og videreutvikles, med et spesielt fokus på den maritime historie og identitet, samt bygningsmiljø.

I dag er det ca. 10.000 innbyggere på Tanangerhalvøya, og ca. 6500 bor i selve Tananger. Ferdig utbygget vil antall innbyggere øke til ca. 20.000, inkludert Jåsund og Myklebust. Innenfor områdeplanen for Tananger sentrum tillates bygging av inntil 108 000 BRA. Tillatte byggehøyder varierer fra 1–2 etasjer på kaien og 2–3 etasjer nær havnen.

Fra plan til handling.

Våren 2019 lyses det ut en arkitektkonkurranse for havneområdet i Tananger. Målet med konkurransen er å legge til rette for aktivitet i Tananger sentrum og skape et sted som brukes av alle brukergrupper, i alle aldre og med ulike interesser og behov. Områdeplanen for Tananger sentrum har som formål at Tanangers særegne stedskvaliteter skal bevares og videre utvikles.

«Her skal du kunne rusle en tur ned på kaien for å kjøpe nykokte reker rett fra fiskebåten. På veien treffer du kanskje noen kjente og slår av en prat, eller du stikker innom en av butikkene eller kafeene. En dag kan det friste med en treningstur i parken, eller du har barn som jubler over å kunne leke på gresset. I sommervarmen velger du kanskje en is i solen, eller finner ditt perfekte sted i skyggen av et tre».

Igjen ber kommunen innbyggerne om å engasjere seg og stemme frem sin favoritt blant 21 innsendte forslag. Det Danske arkitekt selskapet BOGL blir 1. november 2019 kåret som vinner med sitt forslag og folkets favoritt. Kommunen delte ut kr 1,3 millioner til de 3 beste utkast.

Vinneren skriver: «Tananger skal markere seg som et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke, med utgangspunkt i stedets eksisterende kvaliteter. Vannet er en uunngåelig attraksjon i Tananger og dens historie knytter seg til havet. I helhetsplanen er et forslag å flytte torget ned til havnen, så havnens kvaliteter og nærheten til vannet bringes i spill som en aktiv del av livet. Vi har gjort oss umake med å ikke tilføre noe fremmed, men i stedet utnytte de eksisterende kvaliteter i Tananger. Vi er veldig opptatt av å jobbe med skjønnheten i det som allerede er. Å gi det plass og skape et sted.»

Så gikk lyset i rådhuset.

Den våkne Tanangerbu skal vite at Sola kommune har arbeidet av og på med utvikling av Tananger sentrum i mer enn 30 år. Og er du ikke skikkelig våken så kan du ta deg en tur ned til havnen og forestille deg følgende:

Kommunen har nå laget en Områdeplan med 5 etasjers «4-kanthus» som er nå ute på høring der fristen går ut 4. november. For å sikre seg forståelse av hvordan dette kan se ut så har våre folkevalgte reist helt til Randaberg sentrum for å hente inspirasjon. Helt gratis så kan jeg fortelle at Randaberg aldri har vært en havneby, ei heller en perle eller har et sentrum vi kan lære noe av. Og i den grad vi kan lære noe så måtte det være hvordan et sentrum ikke skal se ut! Helt gratis kan jeg heller tilby dere en lærerik tur til Bekkjarvik, til Lillesand, Risør, Lyngør mm. Eller til arkitektkontoret BOGL som vant med sin plan over Tanangers fremtid.

Måtte dere forstå at dere har et forvaltningsansvar for en historie og en fremtid som vil sette spor. Fortrinnsvis noen stolte spor som begeistrer.