Dette vet vi om de drapssiktede: Omsorgssvikt, voldsdommer og grove ran

To av de tre siktede for drapet på 44 år gamle Sigbjørn Sveli er tidligere domfelt, og har vært i barnevernets omsorg i flere år.