Plan- og bygningssjef Eli Aarskog Monsen ble onsdag kveld takket av politikerne i utvalg for plan og miljø. Selv om hun skal fortsette å jobbe i kommunen frem til nyttår vil hun ikke lenger være den som møter politikerne og som representerer kommunedirektøren. Hun benyttet anledningen til å takke for samarbeidet.

– Takk for samarbeidet, og takk for tålmodigheten overfor oss de gangene vi har trådt feil. Det skjer jo fra tid til annen, men vi er jo på samme lag. Vi ønsker alle et attraktivt Sola. Vi har bare ulike roller og tenker faglig, og dere har et annet privilegium, sier hun.

– Vi gjør alltid vårt beste og har aldri noen skjult agenda selv om jeg vet det kan oppleves slik. Jeg håper dere tar imot neste mann eller kvinne på en god måte og husker at jobben skal gå seg litt til, legger hun til.

Eli Aarskog Monsen har jobbet i kommunen i flere år, først som seksjonsleder for planavdelingen til hun ble plan og bygningssjef for fem år siden. Hun var også arkitekten som utarbeidet visjonene for sentrumsplanen for Tananger i 2007; en plan som hun dermed har fulgt tett i mange år.