– Vi har opplevd mye rart, men dette tar kaken

Landbruksdepartementet har kommet fram til en kompensasjonsordning for pelsdyrbøndene som må legge ned driften.