De tror på et kjempeløft for kvaliteten i barnehagene

Av

– Det snakkes for mye om pedagogenes planleggingstid og for lite om kvaliteten barnehagene nå vil få, mener virksomhetslederne i Tjelta, Sande, Sørnes og Eikeberget barnehager.