De håper flere pedagoger vil øke statusen for barnehageansatte

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Flere pedagoger er et gode for barna, arbeids-
miljøet, sykefraværet og statusen for barnehage-yrket, mener disse virksomhetslederne.