DNL-husene på 1950-tallet.
Sola I Bilder 1860-1960

På Sande ligger en godt gjemt hemmelighet: Her ligger DNL-husene; et symbol på skandinavisk storpolitikk, hvor Sola tapte

Her ligger åtte, firemannsboliger som er over 70 år gamle. De fikk tidlig tilnavnet DNL-husene, da de ble bygget av Det Norske Flyselskap (DNL), et norsk flyselskap som var forløperen til SAS.
Av
Publisert