På jakt et­ter ny jobb el­ler ny kom­pe­tan­se? I dag åpner Mu­lig­he­ter

– Målet er å få bedre kunnskap om hvilken kompetanse som finnes, og hvilken kompetanse som trengs, sier strategidirektør Inger Tone Ødegård i Næringsforeningen i Stavanger-regionen.