Rogaland Frp fikk i fjor gjennomslag for å søke om å gjøre mer av førerprøven om til gyldig fravær, men regjeringen svarte den gang nei. Kristoffer Birkedal og Margrete Dysjaland ga seg ikke, og fikk stortingsrepresentant Roy Steffensen (Frp) til å stille spørsmål direkte til statsråden under stortingets spørretime.

– Vi gir oss ikke, vi skal fortsette å kjempe frem gode løsninger om det så skal ta noen ekstra runder. I dag er det faktisk så ille at selve oppkjøringen ikke gir gyldig fravær engang, og vi følte vel kanskje litt på at regjeringen ikke var så veldig villig til å lytte når fylkeskommunen løftet saken, sier Margrete Dysjaland, gruppeleder Rogaland Frp.

Håper på endring

Men svaret Roy Steffensen fikk av statsråden gjør at de øyner håp. Han stilte følgende spørsmål i Stortingets spørretime: Oppkjøring til bil og moped er viktig for at ungdom i distriktene skal kunne komme seg fram på en enkel måte. I dag er deler av opplæringen, som sikkerhetskurs, unntatt fra fraværsgrensen, men så lenge deler av kjøreopplæringen og teoriprøven regnes som fravær fra videregående opplæring skaper dette problemer for mange unge. Vil statsråden ta initiativ til at også oppkjøring vil unntas fra fraværsgrensen?

Svar fra statsråd Tonje Brenna (Ap) lyder slik: I regjeringens politiske plattform står det at regjeringen vil forbedre dagens fraværsreglement slik at det blir mindre rigid og byråkratisk. Utdanningsdirektoratet er derfor bedt om å utrede mulige endringer i reglene. Direktoratet er blant annet bedt om å vurdere behovet for at en større del av trafikkopplæringen for klasse B skal kunne regnes som dokumentert fravær som ikke vil telle på fraværsgrensen. Jeg vil vurdere fraværsreglene og behovet for unntak for ulike deler av trafikkopplæringen når direktoratet har oversendt sin vurdering av disse spørsmålene.

Frp mener at det ligger en åpning i svaret.

– Skal vi tolke svaret, så er det jo at regjeringen bare venter på svar fra utdanningsdirektoratet, før de eventuelt faller ned på hva de skal gjøre. Det er jo kanskje litt tafatt av regjeringen å ikke tørre å svare med hva de er for eller mot, men vi håper utdanningsdirektoratet også ser behovet for at mer av førerprøven skal være gyldig fravær, sier Margrete Dysjaland.

– Vanskeligere å få lappen på en god og rimelig måte

Roy Steffensen deler oppfatningen til kollegaene sine og påpeker:

– Vi har i dag en ordning som dessverre gjør det vanskeligere for folk å ta førerkortet på en god og rimelig måte, fraværsgrensen er bare en av mange utfordringer knyttet til det å ta lappen. Dersom vi skal ha hjemmesykepleiere i fremtiden og byggmestere, ja så må de nesten ha muligheten for å komme seg rundt ved hjelp av bilen.

Statsråden påpeker i sitt svar også at trafikkopplæring som ikke er en del av opplæringen i fag, bør i størst mulig grad tas utenfor vanlig skoletid.

– Det kan likevel være vanskelig å gjennomføre hele trafikkopplæringen på fritiden. For å legge bedre til rette for elever som ønsker førerkort, teller derfor ikke fravær som skyldes bestemte deler av den obligatoriske trafikkopplæringen til førerkort klasse B, på fraværsgrensen. Dette gjelder 4 timer obligatorisk sikkerhetskurs på bane (trinn 3) og 9 timer av sikkerhetskurs på vei (del 2 og 3 av trinn 4). Rimelig reisetid til og fra trafikkopplæringen vil heller ikke telle på fraværsgrensen, svarte hun.