709 personer har fått påvist smitte i Sola så langt denne uken. Fredag ble det registrert 86 tilfeller. De fordeler seg slik:

0 - 6: 6

7- 12: 19

13 - 18: 21

19 - 29: 4

30 - 39: 16

40 - 49: 10

50 - 59: 9

60 - 69: 1

Det siste døgnet har FHI registrert 21.519 koronasmittede i Norge. Det er 3.439 færre enn samme dag i forrige uke.

Dette kommer fram i tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS).

24. januar i år gjorde FHI store endringer i testsystemet, slik at færre koronasmittede blir registrert i MSIS. På grunn av dette er ikke tall etter 25. januar sammenlignbare med tallene før.

Omleggingen innebærer at flere ikke lenger trenger å ta PCR-test etter å ha testet positivt på selvtest, og dermed blir smitten heller ikke registrert hos FHI. Folk oppfordres imidlertid til å registrere positive tester hos sin kommune.

FHI bruker nå i større grad andre måter å overvåke pandemien på enn smittetall. Hovedgrepet er å følge med på sykehusinnleggelser.

Færre på respirator

Fredag var 16 personer med covid-19 innlagt på Stavanger universitetssjukehus. Seks av dem mottar respiratorbehandling. Fredag var 263 koronapasienter innlagt på sykehus i hele landet. Det var fem færre enn dagen før. 54 av pasientene ligger på intensivavdeling, og av dem får 32 respiratorbehandling. Det er fire flere på intensiv og seks færre på respirator sammenlignet med dagen før, ifølge Helsedirektoratets oversikt.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 19.919 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 14.328, så trenden er stigende.

I alt har 736.051 personer nå testet positivt for korona i Norge, ifølge Folkehelseinstituttet. Til sammen er 1.439 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall.

(NTB)