Ordførerne på Nord-Jæren ber regjeringen om midler til å hjelpe lokalt næringsliv som er rammet av smittevernforskrifter