Ordføreren delte ut gaver til trofaste tjenere

Av

Står du i jobben mer enn 25 år i Sola kommune, blir du, som denne gjengen, invitert med på fest av ordfører og rådmann.