Oppretter en felles luftveis-legevakt for Sola, Stavanger og Randaberg: – Vi ønsker å skille de som er korona-syke fra andre pasienter, men du må ha legehenvisning for å komme hit

Nå gjør kommunene på Nord-Jæren det samme som Jær-kommunene og Sandnes allerede har gjort; Oppretter en egen korona-legevakt.