Kjell Rommetvedt (H) er både politiker og tanangerbu og benyttet anledningen i møtet i utvalg for oppvekst og kultur å rette oppmerksomheten til tilstanden til stadionanlegget i Tananger.

– Det er oppdaget flere sprekker i betongen her, og jeg lurer på om det er foretatt en grundig sikkerhetssjekk?, sier han.

Kommunalsjef Rune Moen forteller at de er kjent med at det er sprekker i betongen. Avdeling eiendom har vurdert tilstanden og mener det ikke er grunn til bekymring.

– Vi er ikke kjent at det er sprekker i bærende konstruksjoner. Det har vært foretatt en befaring her, og det er snakk om ytre ting som ikke representerer en fare. Det er slik betong blir over år. Betongen viser ikke tegn til råte eller sprekker, så avdeling eiendom er ikke bekymret for at det er utrygt, sier han.

Moen legger til at anlegget kan trenge en rehabilitering.

– Det må kanskje bygges nytt på sikt, sier han.