I oktober i fjor tok Sola kommune i bruk DigiHelse, som er en tjeneste gjennom helsenorge.no. Her kan en kommunisere med personell fra virksomheter som den enkelte mottar tjenester fra. Det kan være hjemmetjenesten, ergo- og fysioterapeuter, eller ansatte i barnebolig. Målet er at i løpet av året skal også enhet for mestring-virksomheten og institusjonene være med i ordningen.

– Det er en trygg og sikker plattform der en kan ta kontakt når en ønsker det ved å logge seg inn på helsenorge.no. Her kan en sende beskjeder, eller stille spørsmål til helsepersonell i kommunen, forteller rådgiver levekår, Inger Flood-Engebretsen.

Tjenesten sikrer at rett person besvarer henvendelsen. Så langt har kommunen registrert 18 unike brukere som har tatt i bruk DigiHelse for å kommunisere. Kalender-funksjonen er enda mer populær, der over 100 unike brukere anvender denne så langt.

– Kalenderen ser vi at mange bruker. Den gir oversikt over når en har time. Mottar man tjenester fra hjemmetjenesten vil en kunne se når de vil komme de aktuelle dagene, sier rådgiveren.

Ønsker flere brukere

Spesialfysioterapeut Ralf Dietrich forteller at de allerede nå merker at DigiHelse er et nyttig verktøy.

– Det er effektivt og sikrer at beskjeder som kommer til oss kommer frem og blir besvart. Det blir også loggført og lagret, sier han.

Da tjenesten ble tatt i bruk i kommunen fikk alle som da hadde brukt helsenorge.no en sms om den nye ordningen. Det er også blitt laget brosjyrer. Inger Flood-Engebretsen ønsker nå at enda flere skal vite at DigiHelse finnes.

– Vi ønsker jo at tjenesten skal vokse og at flere skal bruke den. Samtidig ønsker vi at flere helsevirksomheter i kommunen skal bli en del av den. Dette er en god, trygg og effektiv måte å kommunisere med helsepersonell på, sier hun.

Med fullmakt kan også pårørende samhandle

Nettstedet Helsenorge er din digitale inngang til helse- og omsorgstjenester. Her får du informasjon og tjenester som hjelper deg å følge opp egen helse. DigiHelse på helsenorge.no lar deg sende og motta meldinger fra de som gir deg helsetjenester. Meldingene lagres i din elektroniske pasientjournal (EPJ). Du får blant annet oversikt over avtaler og kan avbestille timer. Ved å gi fullmakt kan du også la andre hjelpe deg med å bruke helsenorge.no.

– Både brukere og pårørende kan kommunisere digitalt med helsepersonell i kommunen, sier Inger Flood-Engebretsen.

Når en kommuniserer gjennom DigiHelse vil en få svar fra helsepersonell i løpet av første påfølgende hverdag etter henvendelsen.