Gå til sidens hovedinnhold

– Omsorg handler om å se hele mennesket

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Stortingsrepresentant Jorunn Lossius (KrF) besøkte onsdag Sola sjukeheim sammen med ordførerkandidat Arnfinn Clementsen, Britt Marit Haga og Bjørg Lauvvik fra Sola KrF. De satte fokus helhetstenkning og «åndelig omsorg» i helsetjenesten og eldreomsorgen.

Beboerne på våre sykehjem skal ha god omsorg og pleie, og smakfull og næringsrik kost, men de behøver også å få møtt sine sosiale, sjelelige og åndelige behov. Det er mennesket som er i sentrum, og vi må tenke helhet.

Virksomhetsleder Liv Tjelta viste rundt på sjukeheimen og fortalte om hvordan sykehjemmet fungerer og jobber for tilby en helhetlig omsorg. Kaffe og samtale ble det i solrommet selv om det denne formiddagen var varmere ute enn inne.

Vi spør Jorunn Lossius hvordan hun opplevde besøket ved Sola sjukeheim:

- Det er flott å være på et sted med en leder som er så tydelig engasjert med fokus på hele mennesket. Å dekke de åndelige behovene handler også om den enkelte ansatte og dens evne til å fange opp behov som måtte være der, enten noen kjenner på angst eller annet, og tilkalle hjelp, enten det er prest eller andre. At det fungerer her er godt å høre.

Hva bør være fokus i åndelig omsorg?

I vår tid er det flere og flere mennesker med ulike livssyn, og da er det viktig at den ansatte bevisstgjøres til å fange opp de signaler som er og ta seg tid til å lytte og ikke være redd for de signalene selv om en kanskje ikke er kompetent til å møte behovet selv. Vi må ikke ha berøringsangst i forhold til menneskers behov og en åndelig dimensjon, men samtale med kollegaer og hente inn den hjelp som trengs. Flott å se at de ved Sola sjukeheim har fokus på hele mennesket, enten det er solrommet, sansehagen, eller bruk av sang og musikk. Dette var et interessant besøk, veldig godt å være her.

Jorunn Lossius er opptatt av tro i det offentlige rom.

Dette sier hun om det: - Vi ønsker et livssynsåpent samfunn. Det er en styrke, for personlig tro er en så stor og viktig del av menneskers liv. I vår historie har troen vært med og påvirket i hele måten vi har bygd opp samfunnet på. Å møte hverandres tro og møte hverandre som hele mennesker er en stor styrke.

Virksomhetsleder Liv Tjelta tenker dette om helhetlig og åndelig omsorg:

- Åpenhet for den åndelige dimensjonen er en del av sykepleiefaget og en del av våre erfaringer i det daglige. Vi er opptatt av etisk refleksjon, men kan sikkert bli enda mer bevisstgjort på den åndelige dimensjonen. Sola sjukeheim har godt samarbeid med prestene. Livsglede for eldre og forskjellige frivillige organisasjoner og personer hjelper til på ulike områder. Frivillige kan gjerne bidra i sterkere grad til å skape helhet i omsorgen, f.eks besøksvenner, turvenner, sang og musikkgrupper.

Kommentarer til denne saken