LESERBREV: Da Utdanningsforbundet Sola før påske ytret ønske om at kommunen skulle gå over til rødt nivå i skolene, var en del av svaret vi fikk for avslaget at kommunene på Nord-Jæren måtte kjøre samme linje. Tirsdag vedtok Stavanger å gå over til rødt. I Sola står vi fortsatt fast på gult. Vi, som organiserer de aller fleste lærerne i kommunen, stiller oss sterkt kritisk til dette.

Ifølge forklaringen ordføreren gir i både Solabladet og Stavanger Aftenblad handler dette mye om at han vil «skjerme barn og unge», da rødt nivå har en «stor negativ konsekvens» for dem. Det kan også virke som man mener at rødt nivå betyr stengte skoler. Det stemmer ikke, og her ønsker vi å komme med noen presiseringer.

I dagens situasjon på gult nivå foregår mye i skolen på helt vanlig måte. Riktig nok står det en sprit-dispenser i de fleste klasserom, men for eksempel antall elever i klasserommet er i utgangspunktet det samme. Ministeren snakket før påske om at 1 meter nå måtte bli til 2 meter. I praksis er den ene meteren umulig i et klasserom, og når læreren, og dermed også de fleste elevene, kommer hjem fra skolen fredag kan de se tilbake på en uke hvor de har hatt opp mot 100 nærkontakter. Samtidig sier ministeren at vi ikke skal ha mer enn to gjester på besøk av smittevernhensyn.

Flere hundre elever har allerede vært i karantene eller ventekarantene i solaskolen. Det gir en usikker skolehverdag for både elever og lærere, og det gjør det nokså håpløst å planlegge god undervisning med god progresjon. Vi mener det er gode grunner til å sette spørsmålstegn ved om dette er det beste for barn og unge med dagens smittetrykk, når alternativet hadde vært å lage en langt mer forutsigbar skolehverdag på rødt nivå.

For rødt nivå betyr ikke stengte skoler. Rødt nivå handler, kort sagt, om flere smitteverntiltak innad på skolen, som f eks mindre grupper, og dermed mer avstand og færre nærkontakter. Rødt nivå gir ingen åpning for å stenge skoler. Rødt nivå handler om å gjøre tiltak for å unngå stengte skoler.

Skolene i Sola vet hvordan man går over til rødt nivå. Det gjorde vi senest i januar. Vi har planene liggende klare. Vi trenger bare at noen i Sola kommer fram til det samme som Stavanger gjorde i går.

Stavanger har sett at gult nivå ikke fungerer for å stoppe smitte. De viser nå med tiltak at de tar smittevern og deres ansattes helse på alvor. Den siste tidens smitteutvikling i skolene har vært mulig å forutse. Man trenger ikke dra lenger enn til nordfylket for å se hvordan manglende tiltak tidlig til slutt fører til det ordføreren frykter: stengte skoler.

En stor del av lærerne i Sola bor i Stavanger. De har i dag kjørt over en kommunegrense som skiller gult og rødt nivå i skolene. Mange av dem har egne barn, som i dag, onsdag 14. april, ikke får gå på skolen i Stavanger, fordi man der bruker dagen på å planlegge rødt nivå de neste to ukene. De samme lærerne har videre gått inn i et klasserom i solaskolen, og ser at de er langt mindre beskyttet enn kollegene i sin hjemkommune. Det oppleves helt uforståelig.

Skolesjefen gir i Solabladet lærerne velfortjent skryt for hvordan de utfører sine arbeidsoppgaver i dagens ekstraordinære situasjon. Det setter vi pris på, og det skal vi selvsagt fortsette med, uansett fargenivå. Lærerne i Sola bryr seg om sine elever. Vi går langt i å sette vår egen helse på spill for å lage gode skoledager for dem. Men når ordfører påpeker at rødt nivå vil få «store negative konsekvenser for barn» er han ikke på linje med oss lærere, som faktisk vil våre elever det aller beste. Rødt nivå er laget for at elever, og også lærere, skal få en tryggere skoledag ut ifra smittesituasjonen, og for at samfunnet og skolene så fort som mulig skal komme tilbake til normalen, uten at man må gå veien om nedstenging. Den nevnte smitten stopper ikke ved kommunegrensen til Stavanger.

Leserbrevet er signert av:

Øystein Lunde, Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet, Sara Sanne Opdahl, lokallagsleder Utdanningsforbundet Sola, Kitty Lauveng Farifteh, tillitsvalgt Sola barneskole, Hege June Forus, tillitsvalgt Grannes skole, Morten Østraat, tillitsvalgt Sola ungdomsskole, Elin Melkstavik Danielsen, tillitsvalgt Røyneberg skole, Ida Stensland Aarseth, tillitsvalgt Haga skole, Maia Indregaard Jusnes, tillitsvalgt Skadberg skole, Marit Eskeland, tillitsvalgt Sola voksenopplæring, Gunn Elisabeth Larssen, tillitsvalgt Tananger ungdomsskole, Jorunn Bjorland Kjærstad, tillitsvalgt Storevarden skole, Johan Selvig, tillitsvalgt Sande skole, Gerd Irene Sønderland, tillitsvalgt Dysjaland skole