Gå til sidens hovedinnhold

Om Kvithei-utbygging: - Fritidstilbud på bekostning av naturkrise!

Slagene for naturen står lokalt og det er alle disse dråpene med tapt natur som til sammen blir for mye og som gjør at verdens natur nå kneler.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Politiske beslutninger og utspill bør være kunnskapsbaserte. Kommentarer og tanker om forståelsen, konsekvensene og verdien av naturen som ofres, er imidlertid totalt fraværende i det som legges frem. Dette er ikke annet enn uansvarlig på vegne av oss alle og ikke minst på vegne av fremtiden til nettopp de kommende generasjoner.

Det virker som om Sola Høyre ikke tar inn over seg den klima- og naturkrisen verden faktisk står midt oppi. Tap av artsmangfold slik en utbygging av Kvithei vil innebære, er en av de alvorligste trusler mennesket nå står ovenfor og har langt mer alvorlige konsekvenser og tap for den kommende generasjon, enn null-vekst i ei bygd og mulig sammenslåing av skoleklasser eller kutt i lokale fritidstilbud.

Tilgjengelighet til natur er også helse og livskvalitet. Det er ikke alle steder som egner for utbygging og deler av Hålandsmarka er en satellitt i utgangspunktet og svært lite miljøvennlig på alle måter. Det er plasser i norsk natur som ikke har rom for videre utbygging. Dette er bare fakta og bør være hevet over politiske meninger, for: Å få bo i Kvithei, er ingen menneskerett, men rett til et levelig miljø er nedfelt i den norske grunnlov.

Kvithei som nå trues igjen av utbygging selv i 2020, ER bebodd og det virker svært arrogant å overse de medskapninger og natur som tross alt allerede er der og bidrar til å skape en levelig planet også for oss mennesker. Vi må derfor snakke på vegne av våre medskapninger som ikke kan tale sin sak nå. For her ble selv en konsekvensutredning som lyste rødt på alle felt, ufattelig nok lagt til side.

Sola Senterparti og Høyre, må ta inn over seg at ikke all jord som ikke er matjord egner seg for utbygging. I Kvithei er fremdeles 15 rødlistearter, et svært verdifullt myrområde og Solas siste kystynghei - av nasjonal verdi! ALLE disse kampene må vi kjempe lokalt, for de får FOR store globale konsekvenser; På knappe 50 år har vi mistet 68% av det dyre- og planteliv vi delte planeten med. Og den klart viktigste årsaken til at naturmangfold går tapt er nettopp endringer i arealbruk, altså at naturområder går tapt, viser utallige rapporter.

På samme tid er ufattelige 85% av verdens myrområder borte og 84% av livet i ferskvann... Samtidig er her lokalpolitikere villig til å ofre myrområdet på Kvithei og dens viktige oppgave for biologisk mangfold, men også fremover som karbonlager i kampen nå mot klimaendringene. Det haster at alle tar ansvar. Derfor ba i forgårs FNs generalsekretær Guterres alle verdens ledere ta grep og erklære klimakrise nå. For begge krisene henger uløselig sammen og handler om vårt vanvittige overforbruk av ressurser.

Det er nok nå! Heter Linn Stalsbergs hyperaktuelle bok: Om hvordan vår tro på evig vekst ødelegger mennesket og natur. Kan vi konsentrere oss om å ta vare på det vi har og heller la ei bygd blomstre, istedenfor å vokse? Langt viktigere er det å se verdien av å bevare naturområdet som er igjen for de sørabydginger som tross alt bor der og for at alle kommende generasjoner skal ha en slags mulighet til en fremtid.

Med vennlig hilsen

Ingjerd H. Haarstad, Vern av Kvithei og Jæren Coast Hope Spot

Kommentarer til denne saken