Gå til sidens hovedinnhold

Økt krisepakke til kommunene gir seks millioner kroner til næringslivet i Sola

Regjeringspartiene med støtte fra Frp er enige om en ny krisestøtte for kommunene.

Regjeringspartiene med støtte fra Frp legger inn en ny hjelpeordning for bedrifter i kommunene på 1,75 milliarder. Det er en økning som partiene ble enige om fredag.

– Vi er veldig fornøyd med å få gjennomslag for å forsterke krisestøtten via kommunene. Formålet er å gjøre kommunene bedre i stand til å finansiere en beredskapsordning ved akuttsituasjoner. Regjeringens forslag om to ganger 500 millioner blir nå økt til totalt 1.750 millioner, sier Hans Andreas Limi, som er Frps finanspolitiske talsperson til VG.

Ordfører i Sola, Tom Henning Slethei, sier han er glad for at krisestøtten til kommunen er økt. Som Frp-politiker er han også fornøyd med utfallet.

– Nok en gang klarer Frp å benytte sin støtterolle til regjeringen til å sikre bedre ordninger til kommunene/bedriftene.

Opposisjonspartiene på Stortinget har derimot uttrykt et annet syn på at Frp sørget for flertall for regjeringens nye krisepakke. Arbeiderpartiet mener krisepakken burde være mer rettferdig og «redder arbeidsplasser, ikke aksjonærene», som Ap sin finanspolitiske talsperson, Eigil Knutsen sier til VG.

I den siste krisepakkeforhandlingen ligger det blant andre følgende tiltak:

100 millioner kroner til barne- og ungdomspsykiatrien. Aktuelle tiltak kan være økt bemanning i en periode, bruk av ny teknologi og nye metoder, forebyggende tiltak og samtaler, samhandlingsløsninger med kommunene og kompetansetiltak.

100 millioner kroner for å for å opprettholde, gjenåpne og etablere kommunale lavterskeltilbud til personer med moderate til alvorlige rus- og psykiske helseproblemer under pandemien.

En ekstra engangsutbetaling av bostøtten på 2950 kroner til hver husstand med et tillegg på 120 kroner for hvert husstandsmedlem, for å kompensere for høye strømpriser i en vanskelig tid. Dette er tilsvarende som ble gjort i 2019.

Kommentarer til denne saken