– Du føler mer tilhørighet til kommunen hvis du får være med på å bygge den

Høyres ønske om å gjøre det lettere for lokale bedrifter å konkurrere om kommunale oppdrag får ikke overraskende støtte i næringslivet. Samtidig ønsker de mer rettferdighet i konkurransen.