Vi som samfunn har jo brukt mye tid, oppmerksomhet og penger på gode transport løsninger, buss som tog. Nye veier, dobbelt spor, nye tog og busser, slått sammen transportselskap og koordinert overordnet styring på fylkesnivå - dette var jo mye bedre enn da jeg kom til området.

Men ungdommen hevder at transporttiden er veldig lang, til tross for all den gode voksen-innsatsen! Utakknemlig og bortskjemt ungdom, tenker jeg.

Kolumbus' ruteplan sier raskeste transporttid fra Tananger til Sandnes = 54 minutter.

Da finner ungdommen ruteplanen fra 1972. Se her:

1972 var offentlig transport tid med buss fra Tananger til Sandnes = 35 minutter..

Det vil si at på 50 år er endringen 19 minutter tregere fra Tananger til Sandnes.

Noen ganger tar vi voksne feil …. Beklager. Jeg tar bilen ut og kjører ungdommen.