Torsdag 12. mai inviterer Familiesenteret og Ungdomsteamet i kommunen til fedretreff. Hensikten er å få fedrene engasjert.

– I vår jobb ser vi at det blir bedre utfall dersom far engasjerer seg og er på banen, sier Geir Johnsen i Familiesenteret.

Familiesenteret er et gratis tverrfaglig tilbud til foreldre, barn og ungdom. Her kan en få råd og veiledning i situasjoner hvor barn og ungdom viser tegn på at de ikke har det bra, situasjoner hvor foreldre strever med sykdom eller andre belastninger, og ønsker hjelp til å støtte barnet i denne situasjonen, eller veiledning om en strever i foreldrerollen.

Sammen med Ungdomsteamet, som jobber for å forebygge rus og kriminalitet blant ungdom, vil de nå samle fedre både til dialog, diskusjon og ulike foredrag.

– Her kan en bringe inn mange ulike emner, men vi ønsker også å gjøre det til et treffsted der en kan snakke sammen og diskutere, sier Tom Vidar Johannessen.

– Fedre er enormt viktige

Han sier at i mange av sakene ungdomsteamet jobber med er det ofte fravær av en farsfigur. Ideen om et fedretreff setter de også i et likestillingsperspektiv.

– Det er viktig at fedre engasjerer seg, og min oppfatning er at det er veldig mange fedre som tar rollen sin veldig alvorlig. Det er nydelig å se hvor engasjert mange er som nybakt pappa, legger Geir Johansen til.

Han mener et slikt treff kan bidra til å gjøre fedre enda tryggere, både dem som har små barn, ungdom og voksne barn.

– Både fedre og bestefedre er velkomne. Her legger vi opp til et uformelt treff der en kan snakke med andre som møter mange av de samme utfordringene, sier han.

Ungdomsteamet og Familiesenteret håper det er mange fedre som finner veien til rådhuskantinen neste torsdag klokken 17.