Høyre vinner Grannes, mens FNB sanket flest stemmer i Tananger. Sjekk kretsene her

Høyre fikk flest stemmer i alle krester, men hvor mange varierer fra 37 til 23 prosent.