Arbeiderpartiet får fylkesordføreren i Rogaland

Disse skal samarbeide om makten i fylkeskommunen. Fra venstre: Kjartan Alexander Lunde (V), påtroppende fylkesordfører Marianne Chesak (Ap), påtroppende leder av samferdselsutvalget Alexander Rügert-Raustein (MDG), Påtroppende leder av opplæringsutvalget Solveig Ege Tengesdal (KrF), og påtroppende fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp).

Disse skal samarbeide om makten i fylkeskommunen. Fra venstre: Kjartan Alexander Lunde (V), påtroppende fylkesordfører Marianne Chesak (Ap), påtroppende leder av samferdselsutvalget Alexander Rügert-Raustein (MDG), Påtroppende leder av opplæringsutvalget Solveig Ege Tengesdal (KrF), og påtroppende fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp). Foto:

Solas ordfører Ole Ueland hadde håpet å bli fylkesordfører, men nådde ikke opp. Nå blir Marianne Chesak (Ap) fylkesordfører i Rogaland.

DEL

Etter forhandlinger har Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti, Miljøpartiet de grønne og Venstre blitt enige om å samarbeide om å styre Rogaland de kommende fire årene.

– I fire år har KrF, Sp, V og Ap jobbet sammen i posisjon. Det er en grunn til at vi fant sammen for fire år siden. Og det er en grunn til at vi alle ønsket å fortsette med det samme laget denne perioden, sier påtroppende fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) i en pressemelding.

Grønn utvikling med MDG

Disse fire partiene var samstemte om å invitere med MDG allerede valgkvelden.

– Selv om vi kommer fra fem ulike partier, deler vi grunnleggende verdier og tanker om hvilket Rogaland vi ønsker oss. Det handler om en satsing på skole, samferdsel og økt fremkommelighet, og en grønnere satsing, sier Chesak.

Samarbeidspartiene ønsker seg en åpen og nyskapende fylkeskommune. Som skaper verdier, sikrer arbeidsplasser og legger til rette for grønn utvikling i hele fylket.

– Ap, KrF, Sp, V og MDG står sammen om å strekke seg litt lenger enn det som er vanlig for å skape et fylke som ikke bare har god økonomisk styring, men som også er bærekraftig. Det er selvfølgelig ikke tilfeldig at den ferske plattformen vår er tuftet på FNs bærekraftsmål, sier Chesak (Ap)

Ap får fylkesordførermandatet

Følgende posisjoner fordelt mellom de ulike samarbeidspartiene:

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap)

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp)

– Vi er svært fornøyde med gjennomslag for viktige satsingsområder på videregående opplæring som vi har jobbet for lenge. En mer praktisk videregående skole, og at vi skal gi lærerne mer tillit og tid til elevene. Dette mener vi vil øke elevenes motivasjon og læring, samtidig som det skaper attraktive ungdommer for næringslivet i Rogaland. Sier Arne Bergsvåg

Artikkeltags