Etter aktiv jobbing fra fylkeskommunen sin side økte valgdeltakelsen med over fem prosent

Det var over dem prosent flere som brukte både den rosa og den blå stemmeseddelen ved årets valg.

Det var over dem prosent flere som brukte både den rosa og den blå stemmeseddelen ved årets valg. Foto:

5,5 prosent flere stemte ved årets fylkestingsvalg, sammenlignet med 2015.

DEL

– Det er gledelig å se at valgdeltakelsen øker for fylkestingsvalget. Vi er mange som har bidratt i arbeidet for å synliggjøre fylkets rolle og arbeid, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken i en pressemelding.

Både administrasjonen i de folkevalgte i fylkeskommunen har jobbet aktivt med å informere om fylkestingsvalget i år. Statistikken tilsier nemlig at mange dropper å stemme i fylkestingsvalget, selv om de bruker stemmeretten i kommunevalget. oppfordringen fra dem var derfor å ta begge stemmesedlene med deg. Fylkeskommunen har laget filmer og skrevet innlegg både i sosiale medier og i tradisjonelle medier.

Det ser ut til å ha hatt en effekt. I år ble valgdeltakelsen i fylkestingsvalget 61,2 prosent. Det er 5,5 prosent høyere enn i 2015.

– Mediene har også bidratt med saker for å synliggjøre fylkespolitikken. Alle viktige bidrag for en positiv utvikling for valgdeltakelsen, sier fylkesrådmann Inge Smith Dokken.

Gjenstår en jobb

I Sola var valgdeltakelsen i fylkestingsvalget enda høyere med hele 64,2 prosent. Det er en økning på 8,8 prosent.

– Langt flere har valgt å bruke stemmeretten i fylket. Det er en viktig forutsetning i et demokrati. Samtidig viser tallene at vi har en viktig jobb å gjøre. Vi må bli enda flinkere til å synliggjøre tjenestene og de samfunnsoppgavene vi løser som har betydning for menneskene som bor og arbeider i fylket vårt. Det kan være med å bidra til å minske gapet i valgdeltakelsen mellom kommune- og fylkestingsvalget, fortsetter Smith Dokken.

Det er ikke bare i Rogaland valgdeltakelsen økte. Også på landsbases gikk den opp med nesten fem prosent.

Artikkeltags