Sigrid kom springende med vannslangen etter at hun så røyken. Men så eksploderte det og hele naboleiligheten tok fyr

- Fra nå av skal jeg i hvert fall dra ut kontaktene når det lyner, sier Sigrid McEntire etter at et lynnedslag førte til at naboleilighetene hennes ble totalskadd.