Klipp hekken før kommunen gjør det

Kommunen er føre var og oppfordrer folk til å ta trimmingen av hekken i god tid før barna skal ut på skoleveien igjen.