Naboer er svært bekymret for trafikksikkerheten ved Skadberg skole

- Vi er kjemperedde for at det vil skje en ulykke her. Det er blitt kaotisk på grunn av byggingen av den nye ungdomsskolen, og det går ut over trafikksikkerheten, mener Inghild Margrethe Ross-Molnes og Marit Rangnes.