Ber foreldre ikke bruke Havnealleen for å kjøre barna til Storevarden skole

Foreldre i Havnealleen barnehage ber foreldre som kjører barn til Storevarden skole ikke bruke barnehagens parkeringsplass ved levering til skole/SFO.

Foreldre i Havnealleen barnehage ber foreldre som kjører barn til Storevarden skole ikke bruke barnehagens parkeringsplass ved levering til skole/SFO. Foto:

Rektor ved Storevarden skole og FAU ved Havnealleen barnehage ber alle som kjører barn til skolen ikke bruke barnehagens parkeringsplass som snuplass.

DEL

Skole og barnehage advarer mot farlige trafikksituasjoner:SKOLEVEI: Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) ved Havnealleen barnehage kommer med følgende anmodning til foreldre til barn på Storevarden skole:

«Vi har 69 barn i vår barnehage som skal leveres hver morgen, dette sammen med at en del foreldre med skolebarn velger å benytte seg av barnehagens parkeringsplass/snuplass til levering av barn til SFO/skole - gjør at det oppleves kaotisk og utrygt. Dette er faktisk en skolevei og det er mange foreldre og barn som ferdes i mørket på vei, parkeringsplass og snuplassen til Havnealleen barnehage».

FAU i Havnealleen barnehage vil derfor komme med en oppfordring til foreldre som ikke har barn i Havnealleen barnehage om å respektere at parkeringsplassen er forbeholdt barnehagen.

Dette er en anmodning som rektor ved Storevarden nå ber alle foreldre på skolen om å respektere.

– Storevarden skole henstiller til alle foreldre å etterkomme denne anmodningen. Må dere kjøre elevene, vennligst sett dem av og hent dem i nærmeste busstopp og lær dem å bruke gangstien til og fra skolen, lyder oppfordringen som skolen har lagt ut på sin nettside.

Storevarden skole har forsøkt å henstille alle elever til å gå, sparke eller sykle til og fra skolen. I et miljø- og folkehelseperspektiv, er det viktig å lære opp kommende genrasjoner til å tenke seg om før man bruker bilen. De aller fleste elevene ved skolen vår har så kort vei at de bør kunne komme seg frem og tilbake for egen maskin.

Artikkeltags