Tungtrafikkfeltet på Solasplitten: Slik skal du kjøre

Det er kun tunge kjøretøy som kan benytte seg av venstre felt. Forbikjøring er derimot tillatt i høyre felt. Den røde bilen i dette tilfelle har ikke lov til å følge på i venstre felt.

Det er kun tunge kjøretøy som kan benytte seg av venstre felt. Forbikjøring er derimot tillatt i høyre felt. Den røde bilen i dette tilfelle har ikke lov til å følge på i venstre felt. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Personbiler har ikke lov til å benytte seg av venstre kjørebane, men har lov til å kjøre forbi i høyrefelt.

DEL

Du har kanskje kjørt fra E39, forbi flyplassen og til Tjora og lurt på hva skiltet 3,5t betyr? Statens vegvesen driver nemlig med et forsøksprosjekt på Solasplitten for å teste ut et tungtrafikkfelt. Feltet er plassert i venstre kjørebane og strekker seg fra avkjørselen til Røyneberg og forbi Sola skole.

Dersom det går sakte i høyre felt frister det gjerne å kjøre forbi i venstre felt. Personbiler har ikke lov til å benytte seg av venstre felt. Feltet er forbeholdt tunge kjøretøyer.

Tunge kjøretøyer har mulighet til å benytte seg av begge feltene. De kan dermed benytte seg av det feltet som er formålstjenlig til enhver tid. Dette gjelder særlig busser. De veier over 3,5t og prioriteres på denne strekningen. Det å bedre flyten i kollektivtransporten er en av målsetningene til Statens vegvesen.

Vegvesenet har mottatt flere henvendelser om det er lov å kjøre forbi på høyre side. Dette har blitt diskutert intern, og det har blitt tatt kontakt med politiet for deres fortolkning. Begg er enig i forståelsen av vegtrafikkloven, at det er lov å kjøre forbi kjøretøy på høyre side. Dette er det samme som skjer i dagens kollektivfelt, da busser, elbiler og taxier kjører forbi øvrige personbiler i ordinært kjørefelt.

Lastebiler og busser har lov til å benytte seg av begge felt. Personbiler har kun lov til å benytte seg av høyre felt.

Lastebiler og busser har lov til å benytte seg av begge felt. Personbiler har kun lov til å benytte seg av høyre felt. Foto:

Statens vegvesen holder nå på med en trafikksikkerhetsrisiko sammen med politiet, næringslivet, busselskaper og konsulent. Dette arbeidet er ikke sluttført enda. Flere av instansene peker på at tungtrafikkfeltet bør ligge i høyre felt.


Artikkeltags