Mindreårig dømt for ruskjøring

Artikkelen er over 1 år gammel

Gutten, som er under 18 år, ble dømt til ungdomsoppfølging og får ikke ta førerkortet på to år for å ha kjørt motorsykkel i ruspåvirket tilstand.

DEL

DOM: Forrige høst kjørte gutten en motorsykkel da han var påvirket av THC og andre bedøvende virkemidler. Turen endte i et uhell som medførte stor skade på både fører og sykkel. Blodprøver viser at gutten hadde en påvirkningsgrad som kan sammenlignes med 1,2 i promille. Gutten innrømmer å ha brukt hasj i forveien. Han hadde heller ikke førerkort.

Retten mener det må virke skjerpende at påvirkningsgraden var så høy og at dette igjen medførte betydelig trafikkfare. Kjøringen fant også sted over en lengre strekning og føreren brukte heller ikke hjelm. Alt dette mener retten må virke skjerpende på straffen.

To års sperrefrist på førerkort

Siden gutten er under 18 år er vilkårene for ungdomsstraff oppfylt. At gutten er mindreårig og kom med en uforbeholden tilståelse virket formildende. Han ble dermed dømt til fengsel på 18 dager, som gjøres betinget med en prøvetid på to år og vilkår om å gjennomføre ungdomsoppfølging i konfliktrådet.

En normal bot for en slik overtredelse ligger på 10.000 kroner, men siden gutten ikke hadde inntekt ble den satt til 1.000 kroner. Han får også en sperrefrist på to år på å ta førerkort, regnet fra den dagen han kjørte i påvirket tilstand.

Artikkeltags